VvE Beheer

Het beheren van uw VvE is een tijdrovende aangelegenheid. Kennis van verschillende aspecten binnen het vastgoed zijn essentieel om een VvE op de juiste manier te kunnen beheren. Excellent Vastgoedmanagement heeft al deze kennis in huis en door jarenlange ervaren weten wij precies waar huiseigenaren en VvE’s behoefte aan hebben. Met ons totaalpakket nemen wij het volledige beheer uit handen zodat u hier geen omkijken meer naar heeft. Bovendien werken wij met een all-in prijs per appartement per jaar zodat u van te voren altijd weet wat het beheer van uw VvE gaat kosten.

Hieronder kunt u in het kort lezen wat het totaalpakket inhoudt. Ons totaalpakket richt zich op administratief, financieel en technisch beheer.  Voor een volledig overzicht van onze werkzaamheden verwijzen wij u naar onze taakomschrijving.

Administratief beheer

Met het administratieve beheer nemen wij de volledige dagelijkse administratie van uw vvE over. U kunt hierbij denken aan het verzorgen van alle interne en externe correspondentie van de VvE, het bijhouden van de eigenaren administratie en het organiseren, bijwonen en notuleren van de algemene ledenvergadering van de VvE.

Financieel beheer

Op financieel gebied voeren wij de volledige financiële administratie van uw VvE. Denk hierbij aan het debiteuren -en crediteurenbeheer waarmee wij zorgen voor het incasseren van de maandelijkse bijdrage bij de leden van de VvE en het verrichten van betalingen aan contractspartijen. Daarnaast stellen wij aan het einde van het boekjaar de jaarstukken op bestaande uit de winst -en verliesrekening en de balans. Ook stellen wij de begroting voor de VvE op en geven hierbij uitgebreid advies dat specifiek is gericht op uw VvE.

Technisch beheer

Bij dit onderdeel geven wij advies over het technische beleid van de VvE en voeren wij dit beleid uit conform de wensen van de VvE en de besluiten die in de algemene ledenvergadering zijn genomen. Denk hierbij aan het aansturen van aannemers, uitvoeren van aanbestedingen en het opvragen en beoordelen van offertes. Uiteraard hebben wij een 24- uurs calamiteitenservice zodat wij u, in geval van een calamiteit zoals ernstige lekkage of brand, kunnen bijstaan en helpen.

Op onze geleverde diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier voor inzage in onze algemene voorwaarden.